Likwidacja obiektów i magazynów z odpadami niebezpiecznymi

Nasza firma posiada szerokie doświadczenie w zakresie likwidacji różnego rodzaju obiektów i magazynów z odpadami niebezpiecznymi.

Oto wybrane przykłady:

Gdańsk

W dniach 01.04.2009 – 28.05.2009 przeprowadzono likwidację mogilnika zawierającego odpady niebezpieczne w postaci przeterminowanych środków ochrony roślin, chemikaliów, leków oraz innych odpadów z budowy, remontów i demontażu zawierających substancje niebezpieczne zlokalizowanych na terenie projektowanego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku-Szadółkach. Zakres prac obejmował wydobycie, przepakowanie, transport i unieszkodliwienie około 3 tys. ton odpadów.

Zabrze

Nasza firma realizowała również zamówienie pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych niewiadomego pochodzenia” dla Urzędu Miasta w Zabrzu. Zakres prac obejmował załadunek i transport chemikaliów, przygotowanie odpadów do utylizacji oraz utylizacje odpadów. Całość prac objętych zamówieniem została zrealizowana w terminie: 08.01.2008 – 20.05.2008.

Ząbkowice Śląskie

W kwietniu 2006r. gmina Ząbkowice Śląskie ogłosiła przetarg z tytułu zamówień publicznych na "Transport i unieszkodliwienie odpadów pogalwanicznych z terenu byłej cegielni przy ul. Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich". Do przetargu przystąpiło 5 uczestników. Przedsiębiorstwo Ekologiczne Intereko Sp. z o.o. w konsorcjum z Zakładem Unieszkodliwienia Odpadów z Konina ten przetarg wygrało.
Odpady te zalegały w byłej cegielni przez 15 lat. Przedsiębiorstwo Ekologiczne Intereko Sp. z o.o. wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie szybko i sprawnie wywiozły 1,5 tys. ton odpadów niebezpiecznych.
Prace rozpoczęto 24. lipca, zakończono je podpisaniem protokołu odbioru robót związanego z wywozem odpadów pogalwanicznych w dniu 27. września 2006r.

Likwidacja odpadów w PGNiG

31. marca 2006r zakończono realizację zadania ogłoszonego w formie przetargu przez PGNiG S.A. na „Utylizację odpadów z odsiarczania gazu koksowniczego zdeponowanych w byłej przetłoczeni gazu w Radlinie z wcześniejszym ich wybraniem i transportem na miejsce utylizacji” . Zadanie wykonane zostało zgodnie z harmonogramem prac.

Likwidacja odpadów w centrum Krakowa

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w październiku 2005 r. ogłosił przetarg na usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych (m.in. polichlorowanych bifenyli, pestycydów) składowanych przez firmę Eko-Krak w magazynach przy ul. Romanowicza w Krakowie. Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o. wygrało ten przetarg i w listopadzie 2005 r. usunęło ponad 120 ton odpadów o znacznym stopniu zagrożenia. Odpady składowane były w okolicach Śródmieścia Krakowa nad Wisłą w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Firma Eko-Krak przerwała działalność w 2002 r. i pozostawiała w bezładzie i bez zabezpieczenia beczki wypełnione bardzo niebezpiecznymi nierozpoznanymi substancjami, zawierającymi m.in. PCB, pestycydy.

Akcja ta była bardzo trudna ze względu na bliskość zabudowań mieszkalnych oraz ze względu na fakt, iż nie znano dokładnej zawartości poszczególnych beczek. Całej akcji, która trwała 2 tygodnie, nadzorowały służby ochrony środowiska wojewody oraz towarzyszyła jej policja i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 specjalizująca się w ratownictwie chemicznym. Jacek Ambrożkiewicz, dowódca JRG nr 1 ocenił akcję jako przeprowadzoną bardzo profesjonalnie oraz stwierdził, ze interwencja jednostki nie była konieczna.