Odbiór odpadów przemysłowych

Intereko Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 • odbioru, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych,
 • zarządzania różnorodnymi strumieniami odpadów,
 • zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów,
 • eksportu PCB,
 • likwidacji mogilników i magazynów z pestycydami.

Odbieramy różne grupy odpadów, takie jak:

 • akumulatory ołowiowe z elektrolitem
 • świetlówki rtęciowe i lampy wysokoprężne
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery
 • odpady pogalwaniczne
 • odpady zawierające azbest
 • czyściwa, filtry, sorbenty, maty filtracyjne
 • odpady z obróbki metali
 • odczynniki chemiczne
 • tworzywa sztuczne, guma
 • sprzęt elektroniczny, np. komputery, monitory itp
 • odpady zawierające PCB
 • pestycydy

Proces obejmuje:

 • odbiór odpadów od wytwórców w beczkach 200 l, kontenerach 1000 l lub na paletach,
 • transport samochodami ciężarowymi do stacji przeładunkowej w Opolu,
 • ważenie odpadów,
 • znakowanie pojemników informacją o rodzaju odpadów, wytwórcy, dacie odbioru,
 • gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów w wydzielonych sektorach magazynowych,
 • transport poszczególnych grup odpadów do ich ostatecznego odbiorcy (składowanie, spalanie, cementowanie, przeróbka fizyko-chemiczna), w tym również eksport odpadów.